HISTÒRIA


L’esplai matinada es creà l’any 1978 incentivat per les ganes d’un grup d’amics a crear un esplai. En els seus inicis, es tractava d’una organització confessional, ja que es trobava a la parròquia de Santa Joaquima de Vedruna, però al cap de poc temps, el tema de la fe es va anar quedant enrere. Fins que, l’any 1988 l’esplai va canviar de local per anar al Palauet ( passatge Isabel), una torre administrada per un pare de l’esplai, deshabitada i amenaçada d’enderrocament. El nombre de nens era força escàs i aquest va ser un dels motius pels quals l’any 1991 es van fusionar l’esplai Matinada (que tenia local però no nens) i l’esplai Pòrtics( que tenia nens però no local), creant- se així, l’esplai Matinada- Pòrtics.  Després de la fusió de les dues entitats, encara van estar un any més al Palauet ( local de l’antic Matinada) i després van anar a parar a un local del c. Torrijos (Gràcia), es tractava d’una de les cases més antigues del barri. Al cap de molts anys, l’any 2003 el lloguer del local es va disparar, de manera que l’esplai no podia assumir tal despesa. De manera que, després de llargues negociacions amb l’Ajuntament del barri se li van concedir l’Escola Reina Violant ( situada al carrer Badia a Gràcia) per a fer esplai, actualment encara som en aquesta institució els dissabtes a la tarda.
Tal i com hem assenyalat anteriorment, fem l’esplai de dissabtes a l’escola CEIP Reina Violant, des de les 16h fins les 19.30h. A més,  un cop al mes es fa una excursió durant tot el cap de setmana. També es duen a terme unes colònies de cinc dies cada setmana santa. I els campaments d’estiu, que consten d’una durada mitjana de quinze dies, es duen a terme a les darreries de juliol i es divideixen en tres campaments diferents (petits, mitjans i grans).

Durant els dissabtes, es fa ús dels espais públics de gràcia (places, parcs, jardins i edificis públics) i molt sovint l’esplai Matinada Pòrtics és partícip i organitzador de les diferents activitats i esdeveniments que tenen lloc al barri de Gràcia . A més, l’Esplai Matinada Pòrtics és un membre actiu de la Plataforma d'Entitats Juvenils de Gràcia.