IDEARI


L'objectiu principal de l'esplai és educar, així doncs, la finalitat de la nostra tasca com a monitors també ho és.

Què és educar?

Educar es ajudar la persona tot proporcionant-li uns valors a interioritzar, a fer propis, i que, tot reflexionant-los i criticant-los, pugui fer-se conscient del que és el món, del que és ella mateixa i del que pot arribar a ser. Educar-la és, doncs, ajudar-la a madurar i a progressar fins arribar a l’autonomia responsable, és a dir, ajudar-la a aconseguir una llibertat conseqüent.
Cal tenir present que:

-L’educació és un procés individual que ha d’ajudar a la socialització i, per tant a la inserció al món.
-L’educació és l’inici del procés de maduració; aquest es perllonga durant tota la vida.
-L’Esplai és el marc on es desenvolupa el projecte educatiu, en el qual queden definits els valors a transmetre; tenint en compte que proporcionar-los no és imposar-los, sinó mostrar-los.
-La manera d’actuar de l’educador/a ha de ser conseqüent amb els valors que vol mostrar.
-Volem, al final del procés educatiu, autonomia i no dependència, per la qual cosa convenim que la interiorització dels valors ha de ser crítica per a ésser completada.


Forma d'educar:

-Educació en la diferència: Partint de la base que tots som diferents, fomentar el companyerisme ben entès i el respecte, motivant la col·laboració, la iniciativa i la creativitat en les activitats.
-Educació en la diversitat: Partint de la base de la diversitat existent es fomenta el respecte i l’intercanvi de coneixements entre cultures.
-Coeducació: Entesa com l’educació sense distinció sexual, fomentar-la en els grups de treball.
-Llibertat: Transmetre la idea de llibertat basada en el respecte als altres i a si mateixos.
-Responsabilitat: Transmetre la idea de responsabilitat que va des d’entendre que cadascú ha de complir amb les seves obligacions, fins que cadascú ha d’intentar que els altres compleixin amb les seves. Fomentar l’autonomia responsable per facilitar la convivència.
-Actitud de relació: Afavorir que cada persona sigui ella mateixa, i es projecti socialment als altres, motivant l’interès cap als esdeveniments socials i despertant actituds crítiques, actives i solidàries.


Valors a transmetre o ideari:

Els valors en els quals els monitors de l’esplai creiem i transmetem són:
-La Igualtat, com la igualtat de drets i deures per totes les persones sense discriminació per raó de sexe, cultura, religió, ètnia, edat, discapacitat física i/o psíquica i condició social i/o política.
-La Llibertat, com la llibertat de l’individu en escollir per ell mateix sense que el seu exercici no atempti contra la llibertat dels altres.
-La Solidaritat entesa com la voluntat d’actuar altruistament per ajudar els altres.
-El Respecte del medi, les persones i els altres éssers vius.
-La Felicitat, com una postura positiva davant la vida i en un mateix.
-La Pau, com a model de convivència entre els pobles i les persones.
-La Utopia, com el dret a creure, desitjar i lluitar pels somnis personals i avançar cap a un món millor.
-La Interculturalitat, per aprendre a compartir i enriquir-se a través del coneixement i/o intercanvi entre diferents cultures. Sent conscients que la interculturalitat és possible gràcies a la pervivència de la riquesa cultural del món.
-La Responsabilitat de les persones de la manera d’actuar conscient, conseqüent i coherent.
Forma d’educació: Mètode pedagògic actiu:

De la mateixa manera que optem per determinats valors, ens cal també optar per una manera el més conseqüent possible amb aquests ideals i anar-los fent realitat mitjançant la nostra acció educadora. Això és una opció per un mètode pedagògic actiu, que el definim de la següent manera:

-És pedagògic perquè condueix l’infant, ajudant-lo a descobrir el seu propi camí, i és actiu perquè en ell predomina l’activitat i li exigeix una participació activa.
-Partint dels valors socials i de les característiques de l’Infant, es programen uns objectius educatius que es treballen a les activitats.
-Amb la revisió obtindrem uns resultats que ens portaran a uns nous objectius.
-Aquesta forma d’educació implica una col·laboració amb els altres medis educatius de l’infant per tal de contrarestar els agents que l’inhibeixen.
-Pretén donar el màxim de responsabilitats a l’infant, sempre i quan les pugui dur a terme.
Per tant, amb aquesta educació, pretenem que l’infant arribi a l’autonomia responsable i prengui consciència del paper que ell té dins de la societat.


Mitjans educatius:

Actuen com a una interacció entre dos membres:

Monitor-Infant
Aquesta relació ha de regir-se per un respecte i una estimació mútues en la que el monitor ha de ser un exemple d’actuació tot i éssent conscient de les seves limitacions.

Infant-Infant
El grup on l’infant es troba immers comporta una relació per proximitat i semblança i facilita un intercanvi de vivències i respecte mutu.

Entorn-Infant
El contacte amb el medi educa l’infant tant a la ciutat com a la natura; aquest ha de ser respectat.

Activitat-Infant
L’infant s’educa mentre prepara l’activitat, la realitza i l’avalua dins les seves possibilitats.

Família-Monitor
La família és la primera responsable de l’educació de l’Infant i hi ha d’haver una comunicació i treball conjunt per ambdues parts. La família té el dret d’avaluar la nostra acció educativa, a l’hora que, essent útil i necessari la seva implicació, ens comprometem a oferir-los la qualitat educativa de la nostra acció.

Monitor-Monitor
Aquesta relació ha de regir-se per un respecte, companyerisme, cooperació i coherència alhora de transmetre els valors educatius, inclosa la transmissió d’experiències i coneixements.